Tag Archives: Articles

Naturen för mig

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv” är en populärvetenskaplig bok som getts ut av Institutet för språk och folkminnen. Boken är även resultat av ett projekt som undersöker naturens roll för oss idag.

Jag har tillsammans med min kollega Daniel Andersson (Umeå Universitet) bidragit med ett kapitel om “Ro, trygghet och tröst: naturen som sammanhang”.

 

Framsidan-Naturen-för-mig

Advertisements

Folklore as political tool and ideological weapon

I have completed an article entitled « Savoirs traditionnels et Traditions de recherche. Le folklore comme instrument politique et arme idéologique » (Traditional knowledge and research traditions: folklore as a political tool and ideological weapon) to be published in L’image du Sápmi 2, edited by Kajsa Andersson, Örebro University. The book is a collection of contributions in French and English by scholars from diverse fields such as literature, archeology, linguistics, anthropology etc.

Very few publications about sámi research have been published in French. What can be found is principally the result of work done in the 70s. A lot has happened as regards both the situation in Sápmi and in sámi research, which makes these sources problematic. Last year, when helping a colleague putting together a list of readings for a master course at the Musée National d’Histoire Naturelle in Paris, I realized how little the students could access about sámi culture in their language – and that most of it was out of date. Therefore, although my academic writing in French is both poor and painful, I decided to make an effort to improve the situation.

My contribution in L’image du Sápmi 2 is a critical historical approach on sámi research. It provides a historical overview of examples where sámi traditional knowledge and folklore were in the service of philology, lappology and other research traditions, as a political tool and an ideological weapon.

Today, we have access to ethnographic descriptions published in other political contexts and it is necessary to redefine their position and value for contemporary research. A critical look at the history of research traditions demonstrates how folklore and traditional knowledge were used in order to establish an authority or for political purposes. Thus, my article calls for a reflexive vigilance about the origins of research about minorities in general and the Sámi in particular.

The book is to be published at the beginning of next year.

For the first volume published in 2009,
I wrote an article about the storyteller and writer Johan Turi.


Platser, traditioner, expressiva former

Jag har tidigare publicerat några inlägg om datainsamlingen, nu mer om upplägget och analysen.

Jag studerar materialet utifrån tre aspekter, som behandlas i vars sin artikel (givetvis överlappar de varandra!).

Den första fokuserar på ”plats” som begrepp och konstruktion. Frågor som berörs är hur platsen ”sápmi” produceras och materialiseras i digitala miljöer, förhållandet mellan geografiska platser och platser i virtuella miljöer, samt konsekvenser och implikationer av det digitala sápmi på föreställningar och förväntningar. Ett första utkast kommer att presenteras vid en konferens i april, se abstrakt nedan.

Den andra artikeln kommer att fokusera på ”tradition” som begrepp, såsom den används i digitala miljöer och som analytiskt begrepp. Syftet är att studera vad som menas och hänvisas till när vi talar om traditioner i samiskt producerade hemsidor, och vad detta skapar i sin tur.

I en tredje artikel kommer expressiva former i dessa digitala miljöer att studeras.

Artiklarna kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Detta är planeringen såsom den ser ut idag… det hinner hända en del på vägen, men följ bloggen så håller du dig uppdaterad!

 


Artikeltips: Bloggar över gränserna

Sameradion har intervjuat några samiska bloggare som börjat skriva på nätet av olika anledningar och med olika ändamål. Artikeln ger en bra bild av hur mycket som pågår i den samiska bloggosfären!

Läs Sophia Rehnfjells reportage om bloggar på Sameradion: Bloggar växer över gränserna (publicerat 2011/03/05)