Category Archives: Uncategorized

Digital humaniora blinda fläck, eller, vad kan etnografi bidra med?

Mitt bidrag till antologin “Digital humaniora – humaniora i en digital tid” (Daidalos 2017) har nu publicerats. Jag skriver tillsammans med min kollega Anna Johansson om behovet av etnologiska och etiska perspektiv i forskning om och med digitala data. Texten bygger på min forskning om sociala medier med perspektiv från urfolksstudier. Boken finns tyvärr inte online men går att beställa här.

 

IMG_0913 copy

 

Advertisements

Indigenous dimensions of sustainability

The French Institute and Umeå University organize the French-Swedish Research Day 2017, focusing this year on Sustainable Development Goals (see JFSR 2017 prog final).

I have been invited as keynote speaker and my talk presents Indigenous dimensions of sustainability: toward sustainable solutions in the Arctic. 

detail program 10 nov copy

 

 


Mapping Multilingualism

This week, I was invited as a guest scholar at the University of Wisconsin-Madison and gave a talk about my project about the linguistic landscape of Northern Sweden.

talk UW

 

 

My stay at UW-Madison is also the opportunity to do some work on my book project about Sámi media and to keep in touch with friends and colleagues in Madison, where I spent time as a PhD student in 2006 and 2007.


Sami Media for Representation, Resistance and Revitalization

My contribution to the Annual Meeting for the American Folklore Society (Minneapolis, October 18-21), is about Language and Self-Representation in Participatory Media. It is part of my ongoing book project about Sámi media.  See abstract below and follow the links if you want to know more about the conference!

 

Revitalizing Media? Language and Self-Representation in Participatory Media
This presentation examines the use of participatory media for promoting languages and for sharing knowledge about Sámi life and culture. Examining initiatives of Sámi institutions and actors, this paper discusses media use from the perspective of communication and empowerment. Further, this presentation reflects upon the role and impact of participatory media for revitalization. Given the combination of a vivid context for reassessing Indigenous identities and a high degree of digital literacy and internet access, Sápmi represents an ideal vantage point for the broader study of the potential of internet for indigenous communities, and its role in Indigenous contexts.


Sámi research in a new media landscape

Last week, I participated to the Research Day of Vaartoe, the Center for Sámi Research at Umeå University (more here: program árjepluovve) – where I am affiliated and conduct a project.

I presented my upcoming project on Sámi research in a new media landscape, focusing on how authorities, influences and collaborations shape and are shaped in research. It is part of a larger project funded by the Research Council of Norway. The project, The Societal Dimensions of Sámi Research, is a collaboration between researchers at Tromsö University Museum, the Giellagas Institute in Oulu, and other scholars at universities and museums in Sweden, Norway anf Finland led by Jukka Nyssönen, Tromsö.

For more information about the SoDi-Sámi network behind the application, see the website.

 


Från muntlighet till intermedialitet i Sápmi

Jag har bidragit med ett kapitel om samisk litteratur i boken Nordens litteratur (Studentlitteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström), med titeln “Från muntlighet till intermedialitet i Sápmi”. Boken är resultatet av ett ambitiöst projekt där nordisk litteratur omdefinierats för att omfatta fler litteraturer än dem på majoritetsspråken och från majoritetssamhållen i de nordiska länderna. Nordens litteratur inkluderar också kapitel om t.ex. grönländsk och färöisk litteratur.

Jag är glad och stolt att ha fått bidra med att lyfta fram den samiska litteraturen i detta sammanhang! Boken är tänkt som en kursbok för studenter i bl.a. litteraturvetenskap. Med andra ord kommer den att synliggöra och sprida kunskap om mindre kända delar av Nordens litteraturhistoria.

 

omslag nordens litteratur copy

 

Du kan läsa mer om boken här.


Language vitality projects

 

I will participate to ICASS IX, the Ninth International Congress of Arctic Social Sciences with 2 posters. This year, the ICASS conference is hosted by my home university in Umeå. Both posters present ongoing projects concerned with the use and vitality of languages.

The first poster, together with Hanna Outakoski, Umeå University; Peter Steggo, Umeå municipality; Ellacarin Blind, Sámiid Riikkasearvi; Anders Östergren & Sylvia Sparrok, the Language Center of the Sámi Parliament, presents the #DigiGiella project (see previous post here and here).

#DigiGiella is a series of conferences and workshops that bring together teachers, cultural workers etc experimenting and implementing digital technologies for strengthening the Sámi languages.

DigiGiella_Poster Final

 

The second poster, with my colleagues Eva Lindgren, Lena Granstedt, Johan Åhlfeldt, presents my project about linguistic landscapes and builds on a pilot study presented here. It investigates if and how multilingualism is visible in our urban surroundings.

Poster Mapping 2017

 

 


Applista

Jag har nu påbörjat en lista med intressanta och relevanta appar. Den kommer att fyllas på och kompletteras allt eftersom.

Det handlar än så länge om språkappar, men jag kommer att skapa olika kategorier och tipsa även om andra teman.


Online indigenous communities and indigenous communities online

My contribution to the 2017 Congress for the International Society for Folklore and Ethnology is an attempt to bring together Indigenous methodologies and internet research. See abstract below:

Online indigenous communities and indigenous communities online

Many Indigenous groups have been early adopters of modern information and communication technologies, as a response to a need for connecting over broad areas and to get organized, or as a mode of exploring new channels for making their voices heard in a new media landscape.

Although early analysis of digital communication tended to over-emphasize online networking as a means for strangers to connect based on shared interests, the perception of online communities as separate from the offline world have rapidly been nuanced.

In the case of Indigenous communities, and more particularly Sámi groups in for example my own research, it is not valid to approach the online community as something that goes beyond geographical, cultural and sometimes social boundaries. The overlap between offline and online communities reaches such an extent that what emerges online cannot even be approached as “digital” or “virtual” communities. The challenge is how to grasp the entanglement of online and offline ways and means to connect and build networks.

This paper will discuss how Indigenous research can approach the concepts and phenomena of “connectiveness”, “sharing” and “networking” in a Sámi context. In terms of methods, this approach implies a certain adaptation of the ethnographer’s toolbox. In term of ethical considerations, Indigenous methodologies and digital media ethics need to be combined and incorporated in order to guarantee an ethically valid, appropriate and responsible mode of conduct.

This presentation is part of the panel on methods in digital research that I co-convene with my UW colleague Robert Howard.


Ny bok: Samisk kamp

Omslag Samisk kamp

Antologin Samisk kamp – Kulturförmedling och rättviserörelse markerar avslutningen av mitt forskningsprojekt Indigenous knowledge production.

Kapitlen i antologin fokuserar på identitetsfrågor och maktförhållanden i samtiden, på den kraft, de individuella och kollektiva strategier och det engagemang som finns i Sápmi idag. Den tar upp de olika former av motstånd som kommer till uttryck på internet, i konsten och i populärmusiken, men även hur protesterna har behandlats i media. Boken behandlar också de framgångsrika initiativ för revitalisering av samisk kultur som pågår, där språket, renskötseln, hantverket, dräkten och maten är starka symboler för det samiska.

Jag är, tillsammans med Prof i etnologi Marianne Liliequist, redaktör för boken. Jag har också skrivit ett kapitel om hur digitala medier bidrar till att omdefiniera expertis och kunskap.

Övriga författare är: Kristina Belancic, Rebecca Lawrence, Marianne Liliequist, Eva Lindgren, Marika Nordström, Hanna Outakoski, Moa Sandström, Kristina Sehlin MacNeil, Krister Stoor, Charlotta Svonni, Angelika Sjöstedt Landén, Kirk Sullivan, Asbjørg Westum.

Boken kan beställas via förlagets H:ströms hemsida.