Publications

Research articles and book chapters

 • Traditional knowledge – New experts. Cultural AnalysisSpecial issue The Inheritance of the digital. Robert G Howard & Coppélie Cocq. Vol 16, 2017.
 • Introduction. Cultural AnalysisSpecial issue The Inheritance of the digital. Robert G Howard & Coppélie Cocq. Vol 16, 2017.
 • Indigenous storytelling in educational contexts: digital media as a vehicle for cultural transmission and language acquisition. Barrett, Jim & Cocq, Coppélie. In: Indigenous Writing and Education. Editors Kirk P H Sullivan and Coppélie Cocq. Brill, Studies in Writing series. Forthcoming 2019.
 • Digital humanioras blinda fläck, eller: vad kan etnografi bidra med? Cocq, Coppélie & Johansson, Anna. In: Humaniora i en digital värld, Daidalos (2017). Ed. Pennlert, Julia & Erixon, Poo.
 • Att omdefiniera expertis: de samiska språken i digitala miljöer. I: Samisk kamp. Kulturförmedling och rättviserörelse. Red. Liliequist, Marianne & Cocq, Coppélie. Umeå: H:ström 2017.
 • Inledning [Introduction]. Liliequist, Marianne & Cocq, Coppélie. I: Samisk kamp. Kulturförmedling och rättviserörelse. Red. Liliequist, Marianne & Cocq, Coppélie. Umeå: H:ström 2017.  
 • Party på Blåkulla! Sägentradition på Facebook. Tidskrift för kulturforskning nr 2(2017)
 • Narrating Climate Change: Conventionalized Narratives in Concordance and Conflict. Narrative Works, 2017.
 • Från muntlighet till intermedialitet i Sápmi. In: Nordens litteratur. Ed. Margareta Petersson & Rikard Schönström. Studentlitteratur, 2017.
 • Turning the Inside Out: Social Media and the Broadcasting of Indigenous Discourse. European Journal of Communication. Medförfattare: Simon Lindgren. 2016 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323116674112.
 • Från kolonisation till gruvexploatering. Nyttoperspektiv på naturen i Sápmi förr och nu. Kulturella perspektiv, Årgång 25, Nr 1, 2016. Medförfattare: Daniel Andersson. 2016
 • Reading small data in indigenous contexts: ethical perspectives. I: Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities, Eds. Gabriele Griffin and Matt Hayler. Edinburgh University Press. 2016.
 • Visions of Sápmi. Eds: Anna Lydia Svalastog and Gunlög Fur. Arthub Publisher, Røros 2015. Review in Arv: Nordic Yearbook of Folklore vol.72. 2016.
 • Exploitations or Preservation? Your choice! Digital modes of expressions for perceptions on nature and the land. In: The Environment in the Age of the Internet: Activists, Communication, and the Digital Landscape. Red: Heike Graf. Cambridge: Open Book Publishers. 2016. https://www.openbookpublishers.com/product/484
 • Mobile Technology in Indigenous Landscapes. In: Indigenous People and Mobile Technologies. Red. Laurel Evelyn Dyson, Stephen Grant and Max Hendriks. Routledge, New York and Milton Park, UK. Pp147-159, 2016
 • Indigenous voices on the web: Folksonomies and Endangered Languages Journal of American Folklore,  Vol. 128, no 509, 2015. pp. 273-285.
 • Att berätta och återberätta: intervjuer, narrativ interaktion och berättigande. Kulturella Perspektiv Årgång 23, Nummer 4, 2014. pp.22-29.
 • ”Ro, trygghet, tröst: naturen som sammanhang”, I: Naturen för mig (Institutet för språk och folkminne). 2014 (Medförfattare Daniel Andersson)
 • Traditionalization for revitalization. Tradition as concept and practice in contemporary Sámi contexts. Folklore: Electronic Journal of Folklore. Vol.57 2014.
 • Kampen om Gállok. Platsskapande och synliggörande. Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Årgång 23, Nr 1 2014
 • From the árran to the Internet: Sami storytelling in digital environments. Oral Tradition (vol 18, nr 1 2013)
 • Anthropological places, digital spaces and imaginary scapes – Packaging a digital Samiland. Folklore (vol.124) 2013.
 • The hybrid emergence of Sámi expressive culture. In: Hybrid Media Culture. Sensing Place in a world of Flows., Routledge, Ed. Simon Lindgren. 2013
 • Savoirs traditionnels et traditions de recherche. Le folklore comme instrument politique et arme idéologique. In: L’image du Sápmi 2. (2013)
 • Sámi Storytelling as a Survival Strategy. In Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Reflections and New Perspectives. Edited by Petra Broomans and Sandra van Voorst. Groningen, 2012.
 • Berättaren och berättelsen. En studie av ett gränsområde (with co-author Daniel Andersson). In: Språkets gränser – och verklighetens. Perspektiv på begreppet gräns. Umeå: Kulturens Frontlinjer 57. Red. Andersson & Edlund, 2012. p.17-32.
 • Forskningshistoriskt perspektiv på insamlingen av samiskt arkivmaterial. Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010.
 • Folklore och identitetsskapande: Vi och Dem i nordsamisk berättartradition. Conference proceedings, Bergen, Norge 2007 Samar som “den andre”, samar om “den andre”: identitet og etnisitet i nordiske kulturmøte. Samiska studier 6, 2010. Red. Else Mundal & Håkan Rydving. Umeå: Samiska studier, Umeå universitet.
 • Johan Turi i paradoxernas skog – Samisk litteratur som kulturell beväpning i Provins-Norrländsk litterär tidskrift. 1:2009 (28). 41-48
 • Polyphony in Sámi Narratives: The Example of Johan Turi’. Journal of Folklore Research,2008. s.85-120.
 • ‘Un conteur devenu écrivain : Le Nord conté par Johan Turi’ i L’Image du Sápmi (Red : Kajsa Andersson, Örebro Universitet). Humanistica Oerebroensia. 12:2009. s. 372-387. [En berättare blir till författare: Johan Turi berättar om Norden]
 • ’Stállu – Återkomsten. En jämförelse av traditionella berättelser i dåtid och nutid’ In: Axelsson, Per & Sköld, Peter (red) Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutid Umeå: Miscellaneous publications no3. Publications from Center for Sami Research, 2005. s.273-284.
 • ’Ulddat som vägvisare för det samiska samhället. En diskursanalys av nordsamiska berättelser.’ I: Jurij Kusmenko (utg.) The Sámi and the Scandinavians. Aspects of 2000 years of contact. Dr. Kovač, Hamburg, 2004. s.99-111.

Monograph

 • Revoicing Sámi Narratives. North Sámi storytelling at the turn of the 20th century. Sámi Dutkan 5, Umeå Universitet, 2008.

For reviews, see:

Report

 • Låt barnen vara experterna, metodbeskrivning. Demokrati och delaktighet i utvecklingsprocesser. Så skapades Utopia World. Örnsköldsviks FN-förening 2017 (Maria Elfving, Coppélie Cocq, Ida Westman)
 • Förstudie om kartläggning av de samiska språken i Sverige (Arbetsgrupp: Eva Lindgren, Coppélie Cocq, Kristina Belancic (Umeå Universitet), Ingegerd Vannar, Sylvia Sparrok, Patricia Fjellgren, Anders Östergren (Samiskt språkcentrum) och Jennie Spetz (Institutet för språk och folkminnen).

Reviews

 • Danish Folktales, Legends, & Other Stories. Tangherlini, Timothy R. Review in Arv: Nordic Yearbook of Folklore vol.71. 2015. s. 209-210.
 • Atlantic Currents: Essays on Lore, Literature and Language. Edited by Bo Almqvist and Liam Mac Mathuna. 2013. Dublin: University College Dublin Press. Review in Arv Nordic Yearbook of Folklore, vol.70. 2014.
 • Tuulikki Kurki & Kirsi Laurén (guest eds.), Folklore. Electronic Journal of Folklore, vol. 52, 2012, Borders and Life-Stories. Review in Journal of Northern Studies, 1: 2013.
 • Qaluyaarmiuni Nunamtenek Qanemciput / Our Nelson Island Stories: Meanings of Place of the Bering Sea Coast. Translated by Alice Rearden. Edited by Ann Fienup-Riordan. Review in Journal of Folklore Research Reviews (JFRR), 2012.
 • Elder Tales. Stories of wisdom and courage from around the world. Dan Keding. Review in Journal of Folklore Research Reviews (JFRR), 2008.
 • ’Från ’lappromantik’ till vardagsrealism: Bilden av samerna i svensk barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet’. (Recension av Vid svenskhetens nordliga utposter. Om bilden av samerna i svensk barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet, G H Lindskog) Barnboken, Svenska barnboksinstitutets tidskrift Årgång 29, Nr 2, 2006. s.51-53.
Advertisements

%d bloggers like this: