Monthly Archives: December 2017

Digital humaniora blinda fläck, eller, vad kan etnografi bidra med?

Mitt bidrag till antologin “Digital humaniora – humaniora i en digital tid” (Daidalos 2017) har nu publicerats. Jag skriver tillsammans med min kollega Anna Johansson om behovet av etnologiska och etiska perspektiv i forskning om och med digitala data. Texten bygger på min forskning om sociala medier med perspektiv från urfolksstudier. Boken finns tyvärr inte online men går att beställa här.

 

IMG_0913 copy

 

Advertisements