Monthly Archives: July 2017

Från muntlighet till intermedialitet i Sápmi

Jag har bidragit med ett kapitel om samisk litteratur i boken Nordens litteratur (Studentlitteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström), med titeln “Från muntlighet till intermedialitet i Sápmi”. Boken är resultatet av ett ambitiöst projekt där nordisk litteratur omdefinierats för att omfatta fler litteraturer än dem på majoritetsspråken och från majoritetssamhållen i de nordiska länderna. Nordens litteratur inkluderar också kapitel om t.ex. grönländsk och färöisk litteratur.

Jag är glad och stolt att ha fått bidra med att lyfta fram den samiska litteraturen i detta sammanhang! Boken är tänkt som en kursbok för studenter i bl.a. litteraturvetenskap. Med andra ord kommer den att synliggöra och sprida kunskap om mindre kända delar av Nordens litteraturhistoria.

 

omslag nordens litteratur copy

 

Du kan läsa mer om boken här.

Advertisements