Monthly Archives: August 2014

Naturen för mig

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv” är en populärvetenskaplig bok som getts ut av Institutet för språk och folkminnen. Boken är även resultat av ett projekt som undersöker naturens roll för oss idag.

Jag har tillsammans med min kollega Daniel Andersson (Umeå Universitet) bidragit med ett kapitel om “Ro, trygghet och tröst: naturen som sammanhang”.

 

Framsidan-Naturen-för-mig

Advertisements