Monthly Archives: July 2014

Samiskt berättande: Nytt nummer av tidskriften Västerbotten

Tidskriften Västerbotten ägnar sitt senaste nummer åt temat Samiskt berättande. Det inkluderar artiklar om berättandet som uttrycksform och källa för inspiration samt intervjuer med kulturarbetare.

Omslag Västerbotten 2 14 copy

Tidskriften finns att köpa på Västerbottens museum. Numret 2.14 finns tillgängligt att ladda hem.

Advertisements