Monthly Archives: March 2013

Tradition och innovation i samiskt berättande

Föreläsning på tisdag:

Under rubriken “Tradition och innovation i samiskt berättande” kommer jag föreläsa om muntligt, skriftligt och digitalt berättande med olika exempel på sagor och sägner från dåtid och nutid.

Öppen föreläsning på Folkuniversitetet, Nygatan 43, Aulan. Kl. 18.30.

Alla välkomna!

Advertisements

Samisk litteratur uppmärksammas på Littfest 2013

Littfest, Umeås internationella litteraturfestivalen, arrangerar i år ett seminarium på temat Samisk litteratur. 

Kom till Folkets hus på fredag kl.10 och lyssna på Sofia Jannok, Ann-Helen Laestadius, Marit Anne Sara och Sigbjørn Skåden samtala om samisk litteraturs historia och framtid! (med mig själv som moderator).

Programmet hittar du här