Monthly Archives: September 2012

Čakča – Höst

Med hösten kommer en ny termin och planering inför fortsatta och nya projekt.
Mitt forskningsprojekt Challenging Traditions kommer att fortsätta som en del av HUMlabs program Media Places, ett samarbete med Stanford University.

Ett annat projekt, Naturen i narrativen, drar nu i gång. Det handlar om att studera hur olika grupper konstruerar en förståelse av förhållandet människa – natur i berättelser om miljö- och naturkatastrofer. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbete med min kollega på Nordiska språk, UmU, Daniel Andersson.

På höstens schema står utöver artikelskrivande, också en spännande konferens i New Orleans… Mer om det i kommande blogginlägg!

Advertisements