Monthly Archives: July 2012

Språkets gränser – och verklighetens

Ny publikation!

Jag har tillsammans med min kollega Daniel Andersson författat artikeln “Berättaren och berättelsen En studie av ett gränsområde”, som nu publicerats i boken SPRÅKETS GRÄNSER – OCH VERKLIGHETENS. Perspektiv på begreppet gräns (Umeå, 2012) (Red. Daniel Andersson och Lars Erik Edlund). I vår artikel undersöker vi gränsen mellan den som berättar och själva berättelsen, dvs det flertal aktörer och processer som samspelar när en berättelse ta form.

Advertisements