Online och offline datainsamling

Jag har tidigare skrivit om den enkät som jag använt mig av i mitt forskningsprojekt. Här presenterar jag lite mer om datainsamlingen.

Empirin till grund för undersökningen består av digitala miljöer och kvalitativa data. Jag började med online fältarbete, dvs jag har studerat olika webbmiljöer och hemsidor producerade av eller i samarbete med samiska aktörer. Det finns ofantligt mycket material på nätet och jag har fått göra vissa val. Jag har intresserat mig för sidor som hänvisar till de samiska berättartraditionerna eftersom berättandet är en genre som löper som en röd tråd i mycket av det som produceras idag, och eftersom det är ett pedagogiskt medel som på senare tid etablerat sig på många olika arenor. Andra hemsidor som tagits med i min undersökning är bl.a. de stora samiska information- och nyhetssajterna pga deras höga besöksfrekvens.
Jag bestämde mig ganska tidigt att inte inkludera bloggarna i min studie. De skulle kräva en egen undersökning, dels på grund av det omfattande material de utgör, och dels på grund av de stora variationer som finns inom genren.

Under perioden januari-mars har jag haft en enkät (se tidigare bloggpost som fliken överst på sidan) som har spridits via nätverk, sociala medier och föreningar. Jag har fått in 69 svar och tackar alla som har visat intresse och velat medverka i mitt projekt. Enkäten ger användarnas perspektiv på samiskt producerade hemsidor. En sammanställning kommer att publiceras här på bloggen.

Intervjuer med ett mindre antal användare kompletterar enkätsvaren.
Jag genomför ytterligare intervjuer med producenter för att på så sätt få ett mångsidigt perspektiv på materialet som finns online.
Jag har påbörjat intervjuer och ska fortsätta under april och maj.

Återkommer!

Advertisements

2 responses to “Online och offline datainsamling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: