Monthly Archives: April 2011

Performing publics and Interactive text events

I want to share with you 2 interesting and inspiring talks that are available online.

Anders Ekström (KTH) visited HUMlab on April 14th and talked about Performing publics at the early twentieth-century fun fair.

Rita Raley from UC Santa Barbara was in HUMlab yesterday. Her presentation about Interactive text events is archived here.

These two seminars are part of HUMlab’s seminar series for the spring semester. All presentations are streamed and archived. Enjoy!

Advertisements

Platser, traditioner, expressiva former

Jag har tidigare publicerat några inlägg om datainsamlingen, nu mer om upplägget och analysen.

Jag studerar materialet utifrån tre aspekter, som behandlas i vars sin artikel (givetvis överlappar de varandra!).

Den första fokuserar på ”plats” som begrepp och konstruktion. Frågor som berörs är hur platsen ”sápmi” produceras och materialiseras i digitala miljöer, förhållandet mellan geografiska platser och platser i virtuella miljöer, samt konsekvenser och implikationer av det digitala sápmi på föreställningar och förväntningar. Ett första utkast kommer att presenteras vid en konferens i april, se abstrakt nedan.

Den andra artikeln kommer att fokusera på ”tradition” som begrepp, såsom den används i digitala miljöer och som analytiskt begrepp. Syftet är att studera vad som menas och hänvisas till när vi talar om traditioner i samiskt producerade hemsidor, och vad detta skapar i sin tur.

I en tredje artikel kommer expressiva former i dessa digitala miljöer att studeras.

Artiklarna kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Detta är planeringen såsom den ser ut idag… det hinner hända en del på vägen, men följ bloggen så håller du dig uppdaterad!

 


Online och offline datainsamling

Jag har tidigare skrivit om den enkät som jag använt mig av i mitt forskningsprojekt. Här presenterar jag lite mer om datainsamlingen.

Empirin till grund för undersökningen består av digitala miljöer och kvalitativa data. Jag började med online fältarbete, dvs jag har studerat olika webbmiljöer och hemsidor producerade av eller i samarbete med samiska aktörer. Det finns ofantligt mycket material på nätet och jag har fått göra vissa val. Jag har intresserat mig för sidor som hänvisar till de samiska berättartraditionerna eftersom berättandet är en genre som löper som en röd tråd i mycket av det som produceras idag, och eftersom det är ett pedagogiskt medel som på senare tid etablerat sig på många olika arenor. Andra hemsidor som tagits med i min undersökning är bl.a. de stora samiska information- och nyhetssajterna pga deras höga besöksfrekvens.
Jag bestämde mig ganska tidigt att inte inkludera bloggarna i min studie. De skulle kräva en egen undersökning, dels på grund av det omfattande material de utgör, och dels på grund av de stora variationer som finns inom genren.

Under perioden januari-mars har jag haft en enkät (se tidigare bloggpost som fliken överst på sidan) som har spridits via nätverk, sociala medier och föreningar. Jag har fått in 69 svar och tackar alla som har visat intresse och velat medverka i mitt projekt. Enkäten ger användarnas perspektiv på samiskt producerade hemsidor. En sammanställning kommer att publiceras här på bloggen.

Intervjuer med ett mindre antal användare kompletterar enkätsvaren.
Jag genomför ytterligare intervjuer med producenter för att på så sätt få ett mångsidigt perspektiv på materialet som finns online.
Jag har påbörjat intervjuer och ska fortsätta under april och maj.

Återkommer!